• Contact info: (0256) 494-489, lilianas@archimedes.ro
 • Audit

  • Evaluarea managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia
  • Verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale
  • Evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice
  • Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică
  • Protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel
  Contabilitate
  Audit
  Consultanta
  Insolventa
  Resurse Umane
  Expertiza si evidenta contabila