• Contact info: (0256) 494-489, lilianas@archimedes.ro
 • Consultanţă fiscală

  • asistenţă în domeniul fiscal, inclusiv prin realizarea de expertize fiscale extrajudiciare
  • prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale
   certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii
  • asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală
  • asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale
  • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale
  • asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
  • asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale
  Contabilitate
  Audit
  Consultanta
  Insolventa
  Resurse Umane
  Expertiza si evidenta contabila