• Contact info: (0256) 494-489, lilianas@archimedes.ro
 • Consultanta fiscala

  • Asistenta în domeniul fiscal, inclusiv prin realizarea de expertize fiscale extrajudiciare
  • Prestarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor fiscale
   certificarea declaratiilor fiscale, in conditiile legii
  • Asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala
  • Asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale
  • Asistenta si reprezentare in faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale
  • Asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
  • Asistenta fiscala în cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale
  Contabilitate
  Audit
  Consultanta
  Insolventa
  Resurse Umane
  Expertiza si evidenta contabila